Nếu Một Ngày

1099497112_b45936a0dc_z
Photo Courstesy of Ngoc Hoang

Tuy nhạc sĩ Khánh Băng viết không nhiều nhưng phần lớn các nhạc phẩm của ông đều tạo ấn tượng mạnh mẽ cho LV.  Có lẽ vì ông là nhạc sĩ chơi đàn điện cho nên nhạc của ông rất phù hợp với thể loại nhạc mà đàn điện là nhạc cụ chính dẫn dắt trong bài.  Để thay đổi, LV cố tình dùng tiếng piano là nhạc dẫn cho bài và xử dụng thêm string ensemble trong nhạc nền.  Nhưng cũng không tránh được phải dùng tiếng guitar arpegio để tạo nên không khí tân nhạc của ngày xưa.  Lẽ ra bài này LV hòa âm cho một người bạn nơi xa hát; nhưng vì nhiều trục trặc bất ngờ cho nên việc thâu âm không thực hiện được.  Cuối cũng LV đành là ca sĩ bất đắc dĩ cho nhạc phẩm này.

 

 

2 thoughts on “Nếu Một Ngày

Add yours

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: