Cô Láng Giềng


Nằm nhà tránh bão tuyết mang bài nhạc cũ kỹ này soạn hát thử. Không liên lạc được đều đặn với ai cả vì internet lúc có lúc không nên tôi cũng chẳng bàn được với ai để nhờ hát. Cuối cùng tự thực hiện luôn. Nhạc phẩm tiền chiến xưa như trái đất này (1942) mang một dáng vẻ tình tư lãng mạn, nhẹ nhàng, ngây thơ mà thời đại này ta không còn được nghe nữa. Xem như là một chút hoài niệm. Xin gửi đến những tâm hồn Việt còn luyến nhớ đến nét huy hoàng xưa của nhạc Việt tiền chiến.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

One thought on “Cô Láng Giềng”

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s