Hoa Bướm Ngày Xưa


Mừng Năm Mới Tân Sửu với nhạc phẩm của Nguyễn Hiền qua tiếng hát Quốc Hùng. Chúc quí thính giả một năm mới bình an, hanh thông, vạn lợi.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: