Gọi Người Yêu Dấu

Photo by Mohamed ELamine Msiouri on Pexels.com

Nhạc mới làm không kịp. Bài mới gửi đi để nhờ thâu thì người hát ngâm. Có lẽ ai cũng đang bận đi nghỉ hè. Thôi thì mình mang bài cũ ra soạn lại vậy. Đây cũng là đúng với ý định của LV là hoàn thiện, hiệu đính lại những bài đã làm trước đây với kỹ thuật và âm thanh hoàn hảo hơn. Xin mời nghe lại Gọi Người Yêu Dấu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm.

One thought on “Gọi Người Yêu Dấu

Add yours

  1. Buổi sáng thức dậy được nghe tiếng đàn réo rắt “gọi người yêu dấu” ….trong tiếng hát buông lơi thong thả nhưng vô cùng thiết tha của LV…. nên cafe sáng nay thấy ngon tuyệt. Cảm ơn LV cho nghe 🎶🎵🎼

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: