Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu

Photo by Flora Westbrook on Pexels.com

Trong nhạc Phạm Duy có 3 điều thường xẩy ra: (1) câu cú thường lập đi lập lại rất nhiều lần, (2) lời nhạc nhiều làm cho bài khá dài và (3) giai điệu thường có đoạn chuyển âm (modulation). Tôi không thích 2 điểm đầu vì chúng thường làm cho bài dài dòng, lẩn quẩn; nhưng tôi rất thưởng thức điểm thứ 3 trong nhạc PD. Những đoạn chuyển này làm cho bài nhạc trở thành lý thú, thoát ra khỏi những âm ba thường được dễ đoán trước. Phần giữa điệp khúc của Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu Nó là một thí dụ điển hình. Nó mở đường cho những hòa âm được biến đổi, khởi sắc; giúp cho bài đỡ bị lê thê, ỉ ôi.

Bài được thực hiện theo phong cách folksy blues. Xin mời thưởng thức TCYTCY qua tiếng hát bluesy của Minh Nguyệt.

4 thoughts on “Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu

Add yours

  1. Nhìn ra được đặc sắc thế nào những cung bậc của nhạc Việt qua người làm nhạc và người hát . PDuy qua MNguyet

    Liked by 1 person

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: