Mưa Chiều Kỷ Niệm

 

Trong những ngày đầu của LeVuMusic, đây là nhạc phẩm đầu tiên Lê Vũ làm cho anh Huy Thắng thể theo lời yêu cầu của anh.  LV còn nhớ là mình đã từ chối vì không biết phải làm thế nào, sợ không đáp ứng được tiêu chuẩn của anh Huy Thắng.  Nhưng anh HT đã khích lệ và nói là sẽ ủng hộ LV nhiều.  Loay hoay một hồi thế rồi cũng hoàn tất bài này.  Bài nháp gửi cho anh HT được chấp nhận ngay.  Thật là “mừng hết lớn”!  Cám ơn anh HT rất nhiều

3 thoughts on “Mưa Chiều Kỷ Niệm

Add yours

  1. Nhạc đệm đã biến cải chuyện tình bằng một sinh khí mới.Huy Thắng ấm áp trong chất giọng

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: