Cánh Chim Lạc Loài

16388605997_46f7cd1274_z
Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Thực hiện bài này và cho lên web đã hơn 5 năm, xin giới thiệu trở lại nhạc phẩm này qua tiếng hát Nguyễn Thảo trong phong cách nhạc blues.  Nhạc phẩm này do nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác.

 

Kẻ Jazz xin được giới thiệu nhạc phẩm “I Cover The Waterfront”, Nguyễn Thảo dịch ra và trình bày với tựa đề “Người Yêu Mau Về Đây”.

Kẻ Jazz

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s