Không Bao Giờ Ngăn Cách

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Đã từ lâu LV khuyến khích anh Quốc Hùng tự làm phòng thâu tại gia để có thể tự thâu hát lấy.  Nhưng sau đó không thấy nhân vật này nói gì cả nên LV cũng bỏ qua.

Nhưng rồi có lẽ vì phải cách ly COVID lâu quá không đến LV được nên QH đã quyết định làm thử xem sao.  Sau vài lần liên lạc với LV hỏi về tiêu chuẩn của mic và software QH đã gửi cho LV bản thâu thanh tại gia đầu tiên của mình.  Người ngạc nhiên nhất là LV vì chất lượng thâu nhạc khá tốt. “Bravo Mr Quốc Hùng!”.

Không Bao Giờ Ngăn Cách này đã được thâu âm tại “studio Chez Quốc Hùng”.  Mời quí vị thưởng thức tiếng hát đã vắng bóng khá lâu này.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: