Trăng Mờ Bên Suối

Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm rất xưa của Lê Mộng Nguyên, qua tiếng hát của Châu Hạnh. Chúc quí vị cuối tuần vui vẻ.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: