Lời Cuối (remixed)

Photo Courtesy of Hoang Cuong

YouTube: Lời Cuối (Hoàng Cương)

YouTube: Lời Cuối (Karaoke)

Qua hơn một thập niên làm nhạc “không lọt tai” thì Levumusic đã rất nhiều bài nhạc trong “kho chứa”. Có rất nhiều bài cần phải chỉnh sửa lại, nhất là vì vấn đề kỹ thuật. Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, việc mixing, hòa âm lúc trước cũng cần phải xem xét lại. Bản nhạc làm lúc đó nghe được nhưng khi này nghe không đặng cho lắm. Lời Cuối là một trong những bài như vậy. LV mix bài lại theo cảm nhận bây giờ. Tiếng hát của Hoàng Cương cũng được ráp lại một cách kỹ lưỡng hơn. Xin trình làng trở lại với quí thính giả.

5 thoughts on “Lời Cuối (remixed)

Add yours

  1. Anh Lê Vũ remix lại thành chi nghe hay hơn version lần trước rõ nét. Anh có thâu lại vocal không mà lần này cũng nghe thấy hay hơn? Love it 😍

    Like

  2. Một trong những bài hay tôi được thưởng thức từ tiếng hát Hoàng Cương. Giọng bạn không cường điệu nghe vẫn thoáng mát.

    Like

  3. Rất hay. Phần hoà âm là vô cùng hay. Bài này giá mà có tiếng Contre bass chen vô nghe còn hay nữa ! Bravo các nghệ sĩ thực hiện!

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: