Tình Cầm 2021

Photo by Soubhagya Maharana on Pexels.com

Youtube: Tình Cầm (Lê Vũ)

Youtube: Tình Cầm (Karaoke)

Bài mới không kịp làm. Bài mẫu gửi đi thì cũng khá, nhưng ca sĩ nào cũng bận nên chẳng có bài nào gửi về cho tôi mix. Thế nên tôi đành phải lấy bài cũ ra xử lý lại để có bài cho lên kịp tuần này. Xin mời nghe lại Tình Cầm. Tôi chọn lại bài này vì nhớ lại cách chơi với đàn thùng khá ấm áp trong điệu bossa nova mà tôi luôn yêu mến.

3 thoughts on “Tình Cầm 2021

Add yours

  1. Nghe Tuấn Ngọc hát mãi nên đã định hình cái cảm xúc da diết, nuối tiếc, mong chờ…mỗi khi nghe tuyệt tác này của ns Phạm Duy. Nay nghe anh LV cover lại với bản hoà âm thật lạ, cảm xúc lẫn lộn.. nhưng phải nói là rất hay, rất nhuyễn và rất….hợp lỗ tai ! Bravo LV !

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: