Mùa Đông Của Anh 2021

YouTube: Mùa Đông Của Anh (Hồ Đắc Anh Thi)

YouTube: Mùa Đông Của Anh (karaoke)

Mời thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên dành cho chương trình nhạc Mùa Đông Giáng Sinh năm 2021 với một nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh, Mùa Đông Của Anh, qua tiếng hát đã vắng bóng lâu ngày trên diễn đàn Levumusic, Hồ Đắc Anh Thi.

7 thoughts on “Mùa Đông Của Anh 2021

Add yours

  1. Welcome back Anh Thi!
    Tôi vẫn tự hỏi cô ấy sao không thấy hát với CT. vpânct bấy lâu nay. Giọng hát cổ đặc sắc đo chớ!!

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: