Trên Ngọn Tình Sầu 2022

Photo by Fillipe Gomes on Pexels.com

Nhạc của Từ Công Phụng thì ai cũng hát. LV cũng đã từng thực hiện rất nhiều nhạc phẩm của TCP một cách khá công phu. Nhưng riết rồi chúng trở thành nhàm chán vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó nhạc ý lập đi lập lại. Khi Triệu Vinh đề nghị hát bài Trên Ngọn Tình Sầu này thì LV đã nhất định là phải làm sao cho bài nghe thật khác đi với cách trình bầy đã từng được nghe.

Phiên bản cuối này là một tổng hợp của nhạc NewAge, nhạc soft rock, pop ballad và một chút blues. TV đã dùng tiếng hát với nhiều nét cổ điển của mình để làm keo sơn nối liền những ý nhạc này với nhau để tạo ra một Trên Ngọn Tình Sầu trong phong cách mới. Xin mời thưởng thức.

8 thoughts on “Trên Ngọn Tình Sầu 2022

Add yours

  1. Không muốn yêu đương nữa để nhẹ lòng hơn nhưng … nghe nhạc Việt hay như thế này, lại muốn yêu lần nữa …

    Liked by 1 person

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: