“Thuở Ban Đầu”

Sao không thấy em lại để cùng anh ngẩn ngơ trước sân trăng vời vợi...
Sao không thấy em lại để cùng anh ngẩn ngơ trước sân trăng vời vợi…

“Thuở Ban Đầu” được soạn theo điệu bossa nova.  Ở đâu LV muốn giới thiệu một cách trình bầy, tuy không mới trong nhạc Mỹ, nhưng ít khi xử dụng trong nhạc Việt.  Phần lớn các ca sĩ Việt thích hát lơi để dùng làn hơi của mình diễn tả cảm xúc.  Và đại đa số nhạc Việt với nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi đều được trình bày qua cách hát trên.  Trong bài hát này anh Quốc Hùng đã thay đổi bằng cách thêm vào một cách trình bày khác là dùng nhịp chỏi trước để (push) để diến đạt tinh thần của loại nhạc bossa nova.  Vì là khó hát và đòi hỏi kỹ thuật cao cho nên cách này ít khi nghe sử dụng trong nhạc Việt.  Người nghe sẽ nhận thấy nốt nhạc được bỏ vào trước nhịp (thay vì bỏ sau như hát lơi) tạo nên sự ăn ý đặc biệt với nhịp phách.  Mời quý vị thưởng thức.

Quốc Hùng

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: