Ngày Về remixed

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Tuần này mix lại một bài rất quen thuộc với quí thính giả với tiếng hát ấm áp gợi tình hoài cổ của Huy Thắng.  Cầu chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh.

 

 

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

One thought on “Ngày Về remixed”

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s