Xóm Đêm 2020

Photo courtesy of Ngo Nhat Truong

Bài này cùng với Biệt Ly là hai bài mà tôi nói anh Vũ làm cho để tưởng nhớ bà Thái Thanh. Ngày bà qua đời, tôi đã ngồi một mình bên vệ đường để nghe lại những bài mà bà hát. Có lẽ cái vắng vẻ của đường phố đêm, cái tối tăm của thành phố đang trong cơn đại dịch và cái nhớ nhung những người xưa đã ngồi cùng nhau đã làm cho tôi muốn hát Xóm Đêm.

Phòng thu thanh đóng cửa. Anh Vũ đã cất công gửi cho tôi thiết bị từ Hoa Kỳ để có thể tự thâu ở nhà. Dù vậy, phải mất một thời gian khá lâu tôi mới có thể thâu. Phần vì lúng túng thiếu kinh nghiệm sử dụng thiết bị, phần vì nơi tôi ở khá ồn ào.

Cuối cùng, lần đầu tiên, tôi đã tự thâu được. Có lẽ quý vị sẽ thấy chất lượng âm thanh không được hoàn hảo. Dẫu vậy, đó là tất cả cố gắng của tôi và của anh Vũ trên tinh thần “cây nhà lá vườn”.

Và xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Ngô Nhật Trường

One thought on “Xóm Đêm 2020

Add yours

  1. Giọng Nhật Trường ngai ngái nên hợp với tâm tư bài này hết sức. Phê thật. Cám ơn Vũ và Trừơng nhé!
    Ấy! Lại Covid 19 nên chả có vũ trường nào mở cửa cả. Nghe thôi vậy!

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: